header6.jpg

bouwkundige opname bij W2NOm te kunnen beoordelen of een gebouw voldoende sterkte heeft om een aardbeving te weerstaan moet de constructieve en bouwkundige opbouw eerst bekend zijn.

Hiervoor voeren de inspecteurs van W2N bouwkundige opnames uit. De impact en duur van de opname is afhankelijk van het uiteindelijke doel van de gegevens. Als de gegevens worden gebruikt om te bepalen of een gebouw voldoet aan de 'typologieaanpak' zal de opname beperkter zijn dan dat het gebouw doorgerekend moet worden met geavanceerde software. Het beoordelen van de veiligheid zal in beide gevallen met dezelfde zekerheid worden gedaan.

seismische engineering bij W2NHet bepalen van de weerstand van een gebouw ten opzichte van een aardbevingsbelasting kan door middel van 'engineering judgement' (en vereenvoudigde berekeningen) op basis van ervaring, tot een uitgebreide 3d-analyse met geavanceerde softwarepakketten. Afhankelijk van de mogelijke belasting en de complexiteit van de constructie van een gebouw adviseert W2N een bepaalde rekenmethode. Wij kunnen de seismische capaciteit bepalen (en de eventuele maatregelen) middels de volgende methoden:

 

1. Engineering judgement
Op basis van de uitgebreide ervaring met het rekenen aan gebouwen met een seismische belasting kan bij een bepaald type gebouw ingeschat worden wat de impact is van een aardbevingsbelasting. Hiermee kan tijd bespaard worden en kunnen de engineeringskosten laag gehouden worden.

2. Typologie aanpak
Op basis van een verkorte opname kan worden beoordeeld of een gebouw voldoet aan de door TNO opgestelde criteria voor een typologie. Als het gebouw hieraan voldoet, kan verondersteld worden dat het gebouw een aardbevingsbelasting kan weerstaan of welke maatregelen voor die typologie en seismische dreiging nodig zijn.

3. LFM/MRS berekeningen
Voor bepaalde gebouwen is een minder geavanceerde berekeningsmethode voldoende. Te denken valt aan een schuur opgebouwd uit houten of stalen spanten.

4. NLPO berekeningen
Om voldoende gebruik te maken van de volledige capaciteit van bepaalde constructies (zoals metselwerk constructies) wordt aanbevolen een niet-lineaire berekening te maken. Indien de vorm dusdanig is dat onderdelen weinig invloed op elkaar hebben kan een NLPO-methode gebruikt worden om op een optimale wijze te bepalen of een gebouw voldoende sterk is.

5. NLTH berekeningen
Samen met een betrouwbare partner maakt W2N uitgebreide NLTH berekeningen. Voor enkele gebouwen is het nodig om middels deze meest geavanceerde rekenmethode te bepalen of een gebouw voldoet aan de norm.

projectmanagement bij W2NOnze projectmanagers, toezichthouders en bouwkostenadviseurs zorgen ervoor dat uw bouwproject op tijd met voldoende kwaliteit wordt opgeleverd. Wij adviseren over de kosten in het gehele traject. Wij hebben ervaring met het begeleiden van de verbouwing van een woning met 1 eigenaar tot complexe structuren met meerdere gebruikers.

Realisatie bij W2NTen behoeve van het realiseren van bouwprojecten leveren wij de benodigde diensten op het gebied van tekenwerk, constructieve detailuitwerking en bouwbegeleiding. Voor zowel de overheid, particulieren als aannemers is W2N de stabiele partner om uw project in teamverband te realiseren. Door de ruime ervaring en adviseurs met pragmatische insteek kan voor elk vraagstuk een passende oplossing worden gevonden.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Contact