header11.jpg

seismische engineering bij W2NHet bepalen van de weerstand van een gebouw ten opzichte van een aardbevingsbelasting kan door middel van 'engineering judgement' (en vereenvoudigde berekeningen) op basis van ervaring, tot een uitgebreide 3d-analyse met geavanceerde softwarepakketten. Afhankelijk van de mogelijke belasting en de complexiteit van de constructie van een gebouw adviseert W2N een bepaalde rekenmethode. Wij kunnen de seismische capaciteit bepalen (en de eventuele maatregelen) middels de volgende methoden:

 

1. Engineering judgement
Op basis van de uitgebreide ervaring met het rekenen aan gebouwen met een seismische belasting kan bij een bepaald type gebouw ingeschat worden wat de impact is van een aardbevingsbelasting. Hiermee kan tijd bespaard worden en kunnen de engineeringskosten laag gehouden worden.

2. Typologie aanpak
Op basis van een verkorte opname kan worden beoordeeld of een gebouw voldoet aan de door TNO opgestelde criteria voor een typologie. Als het gebouw hieraan voldoet, kan verondersteld worden dat het gebouw een aardbevingsbelasting kan weerstaan of welke maatregelen voor die typologie en seismische dreiging nodig zijn.

3. LFM/MRS berekeningen
Voor bepaalde gebouwen is een minder geavanceerde berekeningsmethode voldoende. Te denken valt aan een schuur opgebouwd uit houten of stalen spanten.

4. NLPO berekeningen
Om voldoende gebruik te maken van de volledige capaciteit van bepaalde constructies (zoals metselwerk constructies) wordt aanbevolen een niet-lineaire berekening te maken. Indien de vorm dusdanig is dat onderdelen weinig invloed op elkaar hebben kan een NLPO-methode gebruikt worden om op een optimale wijze te bepalen of een gebouw voldoende sterk is.

5. NLTH berekeningen
Samen met een betrouwbare partner maakt W2N uitgebreide NLTH berekeningen. Voor enkele gebouwen is het nodig om middels deze meest geavanceerde rekenmethode te bepalen of een gebouw voldoet aan de norm.

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Contact